• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-08-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację następujących szkoleń: MODUŁOWE SZKOLENIE Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację następujących szkoleń: MODUŁOWE SZKOLENIE Kurs Międzynarodowego Inżyniera

2016-08-11

Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 11 sierpnia 2016r. WSTRZYMUJE NABÓR wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia

Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 11 sierpnia 2016r. WSTRZYMUJE NABÓR wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia

2016-08-05

INFORMACJA O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

INFORMACJA O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

2016-08-02

INFORMACJA O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu prace interwencyjnych szkoleń indywidualnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepoz

INFORMACJA O TRWAJĄCYM NABORZE WNIOSKÓW Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie stażu prace interwencyjnych szkoleń indywidualnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostąjace w zatrudnieniu

2016-06-17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH „Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów” – dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH „Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów” – dla 1 osoby

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 206420

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl