• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-10-17

Ankieta dla pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017

W celu rozeznania potrzeb pracodawców w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017, Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zaprasza pracodawców do wzięcia udziału w badaniu.

2016-09-27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E” – dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E” – dla 1 osoby

2016-09-23

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o naborze wniosków: przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o naborze wniosków: przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

2016-08-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - dla 1 osoby

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku brakiem odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert szkoleniowych z dnia 11.08.2016r. zgodnie z §2 pkt. 8 Zarządzenia Dyrektora PUP nr 18/14 (z późn. zm.) ponawia zapytanie ofertowe i zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na

2016-08-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację następujących szkoleń: MODUŁOWE SZKOLENIE Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację następujących szkoleń: MODUŁOWE SZKOLENIE Kurs Międzynarodowego Inżyniera

Zobacz wszystkie aktualności

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 232881

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl