• Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Informacje ogólne

Wydarzenia i aktualności

2016-09-27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E” – dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E” – dla 1 osoby

2016-09-23

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o naborze wniosków: przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o naborze wniosków: przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej,refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

2016-08-26

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - dla 1 osoby

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku brakiem odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert szkoleniowych z dnia 11.08.2016r. zgodnie z §2 pkt. 8 Zarządzenia Dyrektora PUP nr 18/14 (z późn. zm.) ponawia zapytanie ofertowe i zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na

2016-08-11

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację następujących szkoleń: MODUŁOWE SZKOLENIE Kurs Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika - dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione, zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert na organizację następujących szkoleń: MODUŁOWE SZKOLENIE Kurs Międzynarodowego Inżyniera

2016-08-11

Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 11 sierpnia 2016r. WSTRZYMUJE NABÓR wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia

Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 11 sierpnia 2016r. WSTRZYMUJE NABÓR wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia przez okres 12 miesięcy bezrobotnych do 30 roku życia

Zobacz wszystkie aktualności

Oferty pracy

Zobacz wszystkie oferty pracy

Najnowsze formy aktywizacji

Nie znaleziono aktywnych form.

Zobacz wszystkie formy aktywizacji
Utworzono: 2012-07-24 09:58 | Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-22 21:12
Odwiedziny: 215676

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl